• Voor 15:00 besteld, dezelfde dag verzonden
  • Wordt aangetekend verzonden vanuit Amsterdam

Algemene Voorwaarden

Levering voorwaarden

ARTIKEL 1. – TOEPASSINGEN

Hair Extensions Europe wordt vertegenwoordigd door Total Hair Academy B.V. = hierna te noemen “verkoper”
1.1 Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen door verkoper ten alle tijden zonder enigerlei vooraankondiging plaats vinden.
1.2 De Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn op alle bestellingen en leveringen van verkoper van toepassing.
1.3 Het tot stand komen van een bestelling houdt in dat de koper de toepassing van de op dat moment geldende voorwaarden aanvaardt.
1.4 Pas na schriftelijke goedkeuring door verkoper kan worden afgeweken van deze voorwaarden.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden ten behoeve van verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. – OVEREENKOMSTEN

2.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van (alle) producten tussendoor te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. Prijzen zullen gewijzigd worden aan de hand van dalende en of stijgende dollarkoersen en grondstofprijzen, alsmede vervoerskosten van fabricage tot ontvanger.
2.2 Een bestelling komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door verkoper. Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren, waarvoor de rede voortvloeit door nalatigheid, betalingsachterstand en/of misbruik van de koper in het verleden. Verkoper zal dit schriftelijk binnen twee (2) werkdagen mededelen. (werkdagen maandag – vrijdag)

ARTIKEL 3. – LEVERING EN VERZENDING

3.1 De verzendwijze wordt door verkoper bepaald, mits koper een eigen keuze heeft welke koper duidelijk in zijn/haar bestelling aangeeft. De aansprakelijkheid voor een verzending welke door koper aanbevolen wordt is geheel voor eigen risico en kan niet bij verkoper verhaald worden.
3.2 Daar verkoper afhankelijk is van de vervoersbedrijven zal een leveringsdag bij benadering zijn. Exacte levertijden kunnen nooit en te nimmer aangeduid worden. Tevens is de mogelijkheid dat vervoerder het bestelde bij naaste afgeeft. Mocht u alleen op huisadres geleverd wensen dient u dit tijdens de bestelling mede te delen. Verkoper kan nooit en te nimmer door koper of derden hiervan aansprakelijk gesteld worden in vergoeding van kosten of voortvloeiende schade. 3.3 Niet uit voorraad leverbare producten worden niet in nalevering geplaatst, mits anders overeengekomen tussen verkoper en koper. Verkoper zal koper binnen twee (2) werkdagen hiervan op de hoogte stellen en in overleg eventueel voor een alternatief zorg dragen. Mochten beide partijen geen alternatieve overeenkomst bereiken wordt de koop geannuleerd.

ARTIKEL 4. – PRIJZEN

4.1 Alle vermelde prijzen voor producten en diensten zijn in euro’s en exclusief de huidige BTW (21%) alsmede exclusief verzendkosten.
4.2 Verkoper behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen, verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
4.3 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van TNT Post in samenwerking met DPD, DHL of UPS gehanteerd.
4.4 Prijzen op de dag van bestelling zijn geldend, ook bij eventuele overeengekomen nalevering
4.5 Lopende aanbiedingen kunnen niet geretourneerd en/of geruild worden.

ARTIKEL 5. – BETALINGEN

5.1 Betaling dient vóór de levering (tenzij anders is overeengekomen) te geschieden op: RABOBANK- rekening: 32.46.50.795 ten name van Total Hair Academy BV Den Ilp onder vermelding van uw naam en uw bestelnummer.
Voor buitenlandse betalingen:
RABO:
SWIFT code: RABONL24 / IBAN: NL17RABO0324650795
5.2 Bestellingen worden in behandeling genomen na ontvangst van betaling. Er wordt tot ontvangst van betaling geen reservering voor het bestelde in acht genomen.

ARTIKEL 6. – RISICO GEDURENDE TRANSPORT

6.1 Verlies en/of diefstal door het vervoersbedrijf zullen door verkoper worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd. Een bij vervoerder aangegeven manco, waardoor koper niet tijdig het bestelde ontvangt zal na 5 dagen opnieuw door verkoper gezonden worden. Mocht het pakket desondanks door de vervoerder tussentijds uitgereikt worden dient koper het nagezonden pakket te weigeren, waardoor het binnen 48 uur weer bij verkoper geretourneerd wordt.
Indien een pakket aan de buitenzijde beschadigd is, geldt het eigen risico van koper qua gebrek aan inhoudelijke producten bij acceptatie door koper bij de TNT bezorger . Koper kan na acceptatie van beschadigd pakket geen aanspraak maken op manco inhoudelijke producten en beschadigingen.

ARTIKEL 7. – OVERMACHT

7.1 In geval van overmacht, als hoedanig in ieder geval zullen gelden, oproer, epidemie,natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogsomstandigheden, terrorisme, mobilisatie, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, storingen in openbare voorzieningen, storing van welke aard ook in ons bedrijf, of in dat van onze leveranciers of expediteurs, dan wel in geval van andere omstandigheden.

ARTIKEL 8. – RETOURNEREN

Indien u een artikel wenst te retourneren zonder opgaaf van redenen, dan is dat uiteraard mogelijk binnen 14 dagen. Voorwaarde is wel dat het artikel compleet is, ongebruikt en in de originele staat en in de fabrieksverpakking. Hygiëne producten mogen wij weigeren.Hairextensions zijn hygiëneproducten en worden daarom zeer streng beoordeeld bij het retourneren. Hairextensions die losgemaakt zijn van de basis of uit elkaar gehaald door het verwijderen van de wrap of gouden band, zullen wij niet terugnemen. De verzendkosten om het product te retourneren zijn voor eigen kosten en niet voor Total Hair Academy B.V. Ook bij het niet accepteren van een retour zijn de kosten voor het aangetekend terugsturen niet voor rekening van Total Hair Academy B.V.